Generalforsamling 21. februar 2019

Der indkaldes til generalforsamling den 21. februar kl 19:00 i de gamle lokaler på Hegedalsvej 7. (Lokation kan risikere at ændres. Lokationen vil i det tilfælde opdateres her og annonceres på Facebook)

Dagsorden

1.1 Valg af dirigent

1.2 Fremmøde

2.1 Beretning

3.1 Aflæggelse af regnskab

3.2 Evt. debat om regnskab

3.3 Godkendelse af regnskab

4.1 Indkomne forslag

5.1 Valg til bestyrelsen

Næstformand Rasmus Sørensen, kasserer Amalie Bovbjerg og bestyrelsesmedlem Henrik Kanstrup-smith skal på valg.

5.2 Valg af suppleanter

6 Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes til bestyrelsen@hobrorollespil.dk

Alle betalende medlemmer har stemmeret.

Leave a Reply