Referat fra Generalforsamling 2019

Fremmøde

Søren Hammer Sørensen

Amalie Bovbjerg Christensen

Henrik Kanstrup-Smith

Vibeke jensen stemmer ved fuldmagt.

Dagsorden

Valg af dirigent.

Bestyrelsens/formandens beretning.

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).

Indkomne forslag.

Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.

Valg af bestyrelsessuppleanter

Evt.

Valg af dirigent

Amalie Bovbjerg er valgt.

Bestyrelsens/formandens beretning.

Det går fint. Staden ved Søen kører godt, selvom der var et par aflyste spilgange i December og Januar. Foreningens økonomi er solid. Vores største udfordring i 2018 og fremover ligger i at finde engagerede mennesker som ønsker at tage del i foreningen og dens aktiviteter og hjælpe med at føre den videre i fremtiden. Amalie og jeg [Søren] forsøger så godt vi kan at finde andre som har lyst til at hjælpe med foreningen, men desværre er der få som vil prioritere tiden og tage del i ansvaret. Det skal vi fortsat arbejde hårdt på fremover.

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

Regnskabet er gennemgået og godkendt.

Indkomne forslag.

Forslag til vedtægtsændring af §4 Stk. 2.

§4 Stk. 2 lyder på nuværende tidspunkt:

“Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.

Medlemskontingent betales årligt.”

Vedtægterne foreslås ændret til:

“Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen af bestyrelsen.

Medlemskontingent opkræves halvårligt den 1. Januar og den 1. Juli”

Vedtægtsændringen er vedtaget.

4 for.

0 imod.

Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.

Valg af næstformand.

Rasmus kristian Sørensen genopstiller.

Ingen andre opstiller.

Rasmus er valgt som næstformand

Valg af kasserer.

Amalie Bovbjerg Christensen genopstiller.

Ingen andre opstiller.

Amalie er valgt som kasserer.

Valg af bestyrelsesmedlem.

Henrik Kanstrup-Smith genopstiller.

Ingen andre opstiller.

Henrik er valgt som bestyrelsesmedlem

Valg af bestyrelsessuppleanter

Ingen opstiller.

Generalforsamlingen hæves.

Leave a Reply