HRF Generalforsamling 2021

Hobro Rollespilsforening afholder generalforsamling søndag den 16. maj kl 13:00 i foreningens lokaler på Hegedalsvej 7, Hobro

Grundet begrænsningen på hvor mange vi må forsamles er der påkrævet tilmelding. Det skal ske til bestyrelsen@hobrorollespil.dk – send en mail hvor du tilmelder dig med navn. Tilmelding skal ske senest den 15. maj.

Der kan opsættes mulighed for at deltage digitalt via foreningens Discord server. Hvis du ønsker at deltage digitalt skal du inkludere det i din tilmelding hvorefter du modtager et link til Discord serveren. Ved digital deltagelse er det påkrævet at have funktionsdygtig mikrofon og kamera. Kameraet skal være aktivt fra generalforsamlingens start til generalforsamlingen ophæves

Ønsker man at opstille til en post kan det annonceres ved tilmelding eller på dagen. Har man forslag til generalforsamlingen skal de være formanden i hænde senest den 2. maj.

Vi håber på godt fremmøde og glæder os til en hyggelig generalforsamling!

Foreløbig dagsorden på generalforsamlingen:

1 Valg af dirigent.

2 Bestyrelsens/formandens beretning.

3 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4 Indkomne forslag.

Behandling af forslag 1

Behandling af forslag 2

Behandling af forslag 3

5 Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.

Kasserer Amalie Bovbjerg, næstformand Rasmus Sørensen og Bestyreslesmedlem Henrik Kanstrup-smith skal på Valg. Amalie Bovbjerg og Henrik Kanstrup-smith modtager ikke genvalg, og der skal derfor vælges en ny kasserer og et nyt bestyrelsesmedlem.

6 Valg af bestyrelsessuppleanter

Der skal vælges 2 suppleanter

7 Evt. valg/nedsættelse af udvalg

Der skal afholdes valg til 19. Hochland udvalget. Udvalget består af 5 poster som alle vælges for 1 år.

8 Evt.

Indkomne forslag:

Forslag 1 af Søren Hammer

Ændring af vedtægterne §4 stk. 2 til

“Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen på generalforsamlingen. Medlemskontingent opkræves årligt den 1. Januar.”

Forslag 2 af Søren Hammer

Fastsættelse af medlemskontingent for basis medlemskab på 200kr årligt. (Tidligere 100kr årligt)

Forslag 3 af Søren Hammer

Ændring af vedtægterne §6 stk. 2 til

“Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.”

Leave a Reply