Referat fra bestyrelsesmøde den 07-06-2021

Bestyreslesmøde HRF d. 7/6 2021

Fremmøde: Søren Hammer, Viktor Clasen, Malte Skov, Rasmus Sørensen

Afbud: Mark Falkenskjern, Daniel Baun-christensen, Ronald Kongstand, Alexander Bruun

Dagsorden:• Valg af ordstyrer: Viktor Clasen er valgt.• Opfølgning på GeneralforsamlingenStatus fra udvalg:• Hochland

Udvalget forventer nu at Krigslive bliver afholdt efter planen. Mad holdet er sat i gang. Der er 6 ØE elever der har udsigt til at komme med. Der forventes omkring 30 deltagere med Hochland. Der er fundet en fotograf som skal med og udvalget vil gerne dække biletten for arbejdet.

Der er planlagt workshop den 17.-18. juli

Bestyrelsen støtter op om fotograf initiativet.

• tur-udvalget

Første Søndag vil gerne se Hochland til en spilgang som NPCer. 

• Staden ved Søen

Der er udsigt til at en ny arrangør gruppe bliver samlet bestående af Søren Hammer, Sune Allermann, Alexander Bruun og Malte Skov. Det er dog ikke fastslået med sikkerhed.

• Gennemgang af foreningens samlede PR and SoMe opsætning

Der snakkes om website opdatering og bestyrelsen er enig om det er tiltrængt.

Der oprettes en Hochland afdeling i HRFs Discord server.

Den nuværende Hochland server slettes ikke.

Der oprettes også en tur-udvalgs afdeling på foreningens Discord server.

Forening har en facebook gruppe. Initiativtager kontaktes og gruppen lukkes hvis der ikke er planer om at arbejde videre med projektet.

Staden ved Søren facebook gruppe omdannes til foreningens overordnede gruppe. En evt. ny kampagne vil få en ny undergruppe.

• Opdatering omkring bank skifte

Alle banker har højere gebyrer end SparNord og bestyrelsen ser derfor ingen fordele ved at skifte bank på nuværende tidspunkt.

• Evt.

Der snakkes om at lave aktiviteter i foreningens lokaler. Der er ønsker om at få startet en ugentlig altivitetsaften. Bestyrelsen søger at finde en tovholder på projektet. Rasmus tager foreløbigt teten.

Viktor arbejder fortsat på at etablere Mordheim aktiviter på ØE.

Leave a Reply