Referat fra Generalforsamling 2019

Fremmøde Søren Hammer Sørensen Amalie Bovbjerg Christensen Henrik Kanstrup-Smith Vibeke jensen stemmer ved fuldmagt. Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsens/formandens beretning. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget). Indkomne...