Generalforsamling torsdag d 22. 2024

Hobro Rollespilsforening afholder Generalforsamling torsdag den 22. februar kl 19:30 ved Hegedalsvej 7, Hobro. (Bemærk, tilmelding)Dagsorden som bestemt i vedtægterne:—Valg af dirigent.

Bestyrelsens/formandens beretning.

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).

Indkomne forslag.

Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.

Valg af bestyrelsessuppleanter

Evt. valg/nedsættelse af udvalg

Evt.—Alle foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.Tilmelding skal ske til bestyrelsen@hobrorollespil.dk

Leave a Reply