Generalforsamling d. 1. februar 2020

Det er tid til Hobro Rollespilsforenings Generalforsamling for 2020 – Det finder sted i foreningens lokaler Hegedalsvej 7, inde i gården, lørdag den 1. februar kl 19:00.

Vi skal godkende regnskab og afholde valg til bestyrelsen; Formand Søren Hammer og bestyrelsesmedlem Magnus Præcius modtager begge genvalg.

Den aftale som bestyrelsen har forhandlet sig frem til med 19. Hochland skal til afstemning, og hvis vedtaget skal der som del af aftalen blandt andet vælges et tredje bestyrelsesmedlem og nedsættes et 19. Hochland udvalg.

Vi håber på at få en hyggelig aften med godt fremmøde fra alle som har lyst til at deltage.

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 14 dage før – De kan sendes til bestyrelsen@hobrorollespil.dk

Leave a Reply