Generalforsamling i Hobro Rollespilsforening 2020

Referat

Tilstede: 14 med stemmeret, 2 uden stemmeret.

Valg af ordstyrer

Amalie Bovbjerg er valgt som ordstyrer.

Valg af referent

Søren Hammer er valgt som referent

Formandens beretning

Søren Hammer fortæller om årets største fremskridt, inkl. tilskud på 15.000kr fra DUFs lokalforeningspulje til indkøb af trailer, afholdelse af Aktiv Ferie i samarbejde med Mariagerfjord Kommune, nyt samarbejde med rollespilsforeningen A’kastin, Tilskud på 5.000kr fra Bifrost til indkøb af Golem maske, og succesfuld forhandling med 19. Hochland gruppen.

Gennemgang og godkendelse af regnskab

Regnskab er gennemgået og godkendt.

Indkomne forslag

Hochland aftalen – Indsendt af bestyrelsen

Forslaget er vedtaget

Valg til bestyrelsen

Formandsvalg

Søren Hammer modtager genvalg og er valgt ved fredsvalg.

Bestyrelsesmedlem valg

To poster skal besættes. Alle stemmeberetigede kan stemme på 2 personer.

Magnus Præsius modtager genvalg in absentia og modtager 6 stemmer.

Patrick Tang Bisgaard stiller op og modtager 5 stemmer.

Viktor Clasen stiller op og modtager 11 stemmer.

Mark Falkenskjern stiller op og modtager 7 stemmer.

Viktor Clasen er valgt.Mark Falkenskjern er valgt.

Patrick Tang og Magnus Præsius er valgt som suppleanter.

Nedsætning af udvalg

Staden ved Søen udvalg

Der vælges 3 personer til udvalget.

Amalie Bovbjerg, Patrick Tang og Søren Hammer stiller op og er valgt ved fredsvalg.

Hochland udvalg

Der nedsættes et Hochland udvalg på 3-5 personer. Stemmeberettigede kan stemme på 5 personer.

Søren Hammer, Ronald Kongstad, Patrick Tang, Mark Falkenskjern, Phillip Fleron, Malte Skov, Viktor Clasen og Anders Birkemose stiller op.

Søren modtager 11 stemmer

Ronald modtager 3 stemmer

Patrick modtager 8 stemmer

Mark modtager 9 stemmer

Phillip modtager 6 stemmer

Malte modtager 14 stemmer

Viktor modtager 14 stemmer

Anders modtager 9 stemmer

Viktor, Mark, Anders, Malte og Søren er valgt.

Evt.

Viktor overbringer en besked for Fladlandssagaen, som gerne vil have besøg af Hochland i april.

Generalforsamlingen ophæves.

Leave a Reply